1. مجتمع مسکونی

 2. مجتمع اداری

 3. مجموعه صنایع آموزشی

 4. بیلبورد تبلیغاتی

 
ترسیم نقشه های اجرایی با جرئیات
 
 
 
 
     
     
 
 • ترسیم نقشه سازه های بتنی با جزئیات اجرایی
 • نرم افزار ETABS یک نرم افزار مخصوص جهت تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی می باشد. قابلیت این نرم افزار جهت تحلیل و طراحی این نوع سازه ها جهت گیری شده است. تمام المان های یک ساختمان برای برنامه شناخته شده هستند. پردازنده های طراحی برنامه بسیار کامل می باشد و تمام المان های ساختمان را می توان در این نرم افزار طراحی کرد . اما از نقاط ضعف و اشکالات این برنامه در کشور ما ارائه ندادن نقشه ها و دیتیل های اجرایی سازه مخصوصا سازه ی بتنی میباشد .
 • ترسیم جزئیات ستون گذاری و تیر ریزی
 • ترسیم جزئیات مقاطع طولی و عرضی ستون ها
 • ترسیم جزئیات مقاطع طولی و عرضی تیر های سرتاسری
 • میلگرد گذاری (اصلی و تقویتی) تیرهای سرتاسری در پلان هر طبقه
 • معرفی آرماتورهای سرتاسری و استفاده از آنها در آرماتور گذاری مقاطع
 • معرفی آرماتور خاموت و فواصل خاموت گذاری در تیر ها و ستون ها و تعیین آرماتور گذاری در ناحیه ویژه
 • خاموت گذاری تیر ها و ستون ها بر اساس قابلیت شکل پذیری سازه و آئین نامه آبا
 • تعریف نحوه آرماتور گذاری در تیر ها بر اساس روابط آیین نامه ای
 • تعیین میزان آرماتور های تقویتی مورد نیاز در تیر ها
 • معرفی مقیاس ترسیم در جهت عمودی و افقی و مقیاس مقاطع هنگام ترسیم عناصر
 • تیپ بندی ستون ها
 • ترسیم جدول میلگرد گذاری و تهیه لیستوفر تیر ها و لیستوفر ستون ها
 • محاسبه حجم بتن مورد نیاز در تیر ها و ستون ها
 • ترسیم دیوار های برشی
 • کنترل میزان حداکثر و حداقل آرماتور مجاز مقاطع بر اساس آئین نامه ایران
 • و....
 • باعث شده تا ترسیم نقشه های اجرایی کاری وقت گیر و البته خسته کننده باشد .

 

 

ترسیم نقشه های اجرایی سازه های بتنی و فلزی با استفاده از خروجی های نرم افزار Etabs همراه با تمامی جزئیات میلگرد گذاری و خاموت گذاری و مقاطع طولی و عرضی و جزئیات تیرها و ستون ها و دیوار های برشی با مقیاس مورد نظر و با فرمت دلخواه اتوکد dwg یا dxf،کافیست شما فایل etabs را با استفاده از فرم سفارش ارسال نموده و پروژه انجام شده را به صورت آنلاین دریافت نمایید .

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

برخی از ضوابط خاموت گذاری در تیر ها و ستون ها بر اساس آیین نامه بتن ایران

ضوابط خاموت گذاری در تیر ها و ستون ها بر اساس آیین نامه بتن ایران و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان :
ضوابط سازه های با شکل پذیری متوسط :
اعضای تحت خمش در قاب ها :
خاموت گذاری در تیر ها :
اگر فاصله دو میلگرد طولی بیشتر از ۱۵۰ میلیمتر باشد , باید توسط خاموت به هم متصل شوند .

طول قسمت های بحرانی در تیرها :

 • دو برابر ارتفاع مقطع

فاصله خاموت ها در ناحیه ویژه :
کمترین مقادیر زیر :

 • d/4
 • 8 برابر قطر آرماتور طولی
 • ۲۴ برابر قطر خاموت
 • ۳۰۰ میلیمتر

فاصله خاموت ها در سایر قسمت های تیر :

 • d/2

 

 

اعضای تحت فشار و خمش در قاب ها :
خاموت گذاری در ستون ها :
طول ناحیه بحرانی در ستون ها :
بیشترین مقادیر زیر :

 • L/6
 • بعد بزرگتر ستون
 • ۴۵۰ میلیمتر

فاصله خاموت ها در ناحیه بحرانی :
کمترین مقادیر زیر :

 • نصف کوچکترین بعد مقطع
 • ۸ برابر قطر آرماتور طولی
 • ۲۴ برابر قطر خاموت
 • ۲۵۰ میلیمتر

فاصله اولین خاموت ، نصف مقدار بالا است .
در محل اتصال ستون به شالوده باید در طول حداقل ۳۰۰ mm در داخل پی ، با آرماتور های عرضی (با فاصله خاموت ها در ناحیه بحرانی ) تقویت گردد .

 

 

ضوابط سازه های با شکل پذیری زیاد :

اعضای تحت خمش در قاب ها :
خاموت گذاری در تیر ها :
فاصله آرماتور های عرضی دربرگیرنده وصله :
کمترین مقادیر زیر :

 • d/4
 • 100 mm

طول قسمت های بحرانی در تیرها :

 • دو برابر ارتفاع مقطع

فاصله خاموت ها در ناحیه ویژه :
کمترین مقادیر زیر :

 • d/4
 • 8 برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی
 • ۲۴ برابر قطر خاموت
 • ۳۰۰ میلیمتر

فاصله خاموت ها در سایر قسمت های تیر :

 • d/2

اعضای تحت فشار و خمش در قاب ها :
خاموت گذاری در ستون ها :
طول ناحیه بحرانی در ستون ها :
بیشترین مقادیر زیر :

 • L/6
 • بعد بزرگتر ستون
 • ۴۵۰ میلیمتر

فاصله خاموت ها در ناحیه بحرانی :
کمترین مقادیر زیر :

 • ¼ کوچکترین بعد ستون
 • ۸ برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی
 • ۱۲۵ میلیمتر

فاصله خاموت ها در سایر قسمت های ستون :
کمترین مقادیر زیر :

  • ½ کوچکترین بعد ستون
  • ۶ برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی
  • ۲۰۰ میلیمتر
 
     
     
 
 • در حال حاظر تنها سازه های بتنی طراحی شده در Etabs پذیرفته میشود.